ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาษาญี่ปุ่น

適任 แปลว่า
(適任 อ่านว่า てきにん[te ki nin])

ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาษาญี่ปุ่น 適任

ตัวอย่างประโยค 適任 ภาษาญี่ปุ่น

それだけでも この仕事に最適任
女性が自分より適任だとして 歓迎できますか?
アンタは適任だよ ロイ

ใส่ความเห็น