การนำส่วนที่ไม่ดีออกไป ภาษาญี่ปุ่น

摘出 แปลว่า
(摘出 อ่านว่า てきしゅつ[tekishutsu])

การนำส่วนที่ไม่ดีออกไป ภาษาญี่ปุ่น 摘出

ตัวอย่างประโยค 摘出 ภาษาญี่ปุ่น

他のは摘出不能 内蔵に食い込んでいる
通常弾と違ってこれなら 体から摘出も不可能ね
血流で全身にまわる 摘出不可だ

ใส่ความเห็น