ความรู้สึกเป็นศัตรู ภาษาญี่ปุ่น

敵意 แปลว่า
(敵意 อ่านว่า てきい[te kī])

ความรู้สึกเป็นศัตรู ภาษาญี่ปุ่น 敵意

ตัวอย่างประโยค 敵意 ภาษาญี่ปุ่น

もう一つの理由は・・敵意
確信はできないが 敵意らしき感情を感じた
僕が間違ってた これは敵意だ・・

ใส่ความเห็น