ผู้บัญชาการกองเรือรบ นายพลเรือ ภาษาญี่ปุ่น

提督 แปลว่า
(提督 อ่านว่า ていとく[te i toku])

ผู้บัญชาการกองเรือรบ นายพลเรือ ภาษาญี่ปุ่น 提督

ตัวอย่างประโยค 提督 ภาษาญี่ปุ่น

”何か” は 提督と 俺自身はよく理解してる
ヘーニグ提督 あなたのケルベロス・コードを
どこの提督がこんな情報を 欲しがってるのかね

ใส่ความเห็น