ความรักนวลสงวนตัว ภาษาญี่ปุ่น

貞操 แปลว่า
(貞操 อ่านว่า ていそう[te i-sō])

ความรักนวลสงวนตัว ภาษาญี่ปุ่น 貞操

ตัวอย่างประโยค 貞操 ภาษาญี่ปุ่น

姪ごさんの貞操は私たちのより貴重よ
明日は女の貞操についてです
貞操と罪

ใส่ความเห็น