เป็นระยะๆ เป็นเวลา เวลาที่กำหนดไว้ ภาษาญี่ปุ่น

定時 แปลว่า
(定時 อ่านว่า ていじ[teiji])

เป็นระยะๆ เป็นเวลา เวลาที่กำหนดไว้ ภาษาญี่ปุ่น 定時

ตัวอย่างประโยค 定時 ภาษาญี่ปุ่น

ナ・エラさん 定時帰りですよ
よし お前の任務は指定時間に
定時間に来て 済ませて 去る 単純だろ

ใส่ความเห็น