จ่าตรี สิบตรี ภาษาญี่ปุ่น

伍長 แปลว่า
(伍長 อ่านว่า ごちょう[go chō])

จ่าตรี สิบตรี ภาษาญี่ปุ่น 伍長

ตัวอย่างประโยค 伍長 ภาษาญี่ปุ่น

こちらはジョー・グリフ伍長
私は恋愛をして伍長から下へ降格
将軍つきの モンゴメリー伍長です

ใส่ความเห็น