การซุบซิบนินทา ภาษาญี่ปุ่น

ゴシップ แปลว่า
(ゴシップ อ่านว่า ごしっぷ[go shippu])

การซุบซิบนินทา ภาษาญี่ปุ่น ゴシップ

ตัวอย่างประโยค ゴシップ ภาษาญี่ปุ่น

召使たちのゴシップは?
ゴシップなど…
ゴシップはすぐに広まっていく…

ใส่ความเห็น