คำและวลี ภาษาญี่ปุ่น

語句 แปลว่า
(語句 อ่านว่า ごく[goku])

คำและวลี ภาษาญี่ปุ่น 語句

ตัวอย่างประโยค 語句 ภาษาญี่ปุ่น

引用語句って意味さ
引用語句って好き? なんでだい?
有名な引用語句で 好きな言葉があるの

ใส่ความเห็น