พอฟัดพอเหวี่ยง ฝีมือทัดเทียมกัน สูสี ภาษาญี่ปุ่น

互角 แปลว่า
(互角 อ่านว่า ごかく[go kaku])

พอฟัดพอเหวี่ยง ฝีมือทัดเทียมกัน สูสี ภาษาญี่ปุ่น 互角

ตัวอย่างประโยค 互角 ภาษาญี่ปุ่น

両者は互角なれど―
俺達の力は互角
《回天と 奴の蛇の再生力は ほぼ互角

ใส่ความเห็น