ร้านสะดวกซื้อ ภาษาญี่ปุ่น

コンビニ แปลว่า
(コンビニ อ่านว่า こんびに[Kon bini])

ร้านสะดวกซื้อ ภาษาญี่ปุ่น コンビニ

ตัวอย่างประโยค コンビニ ภาษาญี่ปุ่น

これはコンビニの時
コンビニは9時に閉まるし・・・
コンビニに入って 何か

ใส่ความเห็น