การไม่รู้จักแยกแยะ การปะปนกัน ภาษาญี่ปุ่น

混同 แปลว่า
(混同 อ่านว่า こんどう[kon dō])

การไม่รู้จักแยกแยะ การปะปนกัน ภาษาญี่ปุ่น 混同

ตัวอย่างประโยค 混同 ภาษาญี่ปุ่น

個人的感情を 会社の業務と 混同したりはしない
すまん 昨日と混同した
他の問題と混同しないで 指図されるまでもない

ใส่ความเห็น