รายการอาหาร ภาษาญี่ปุ่น

献立 แปลว่า
(献立 อ่านว่า こんだて[kondate])

รายการอาหาร ภาษาญี่ปุ่น 献立

ตัวอย่างประโยค 献立 ภาษาญี่ปุ่น

菜食主義者用の献立
ドロシー 奥様の献立を確認して
じゃ 私が献立を?

ใส่ความเห็น