การประสม การผสม ภาษาญี่ปุ่น

混合 แปลว่า
(混合 อ่านว่า こんごう[Kon gou])

การประสม การผสม ภาษาญี่ปุ่น 混合

ตัวอย่างประโยค 混合 ภาษาญี่ปุ่น

ヴィクトルは混合種が 生まれるのを恐れた
燃料混合比 エラー
だから 彼女の髪を洗うと混合

ใส่ความเห็น