การควบรวม(บริษัท) การรวมกัน ภาษาญี่ปุ่น

合併 แปลว่า
(合併 อ่านว่า がっぺい[gappei])

การควบรวม(บริษัท) การรวมกัน ภาษาญี่ปุ่น 合併

ตัวอย่างประโยค 合併 ภาษาญี่ปุ่น

MI5との合併間もないのに 彼等は既に─
合併は新たな始まりだ
Q も合併組と一緒で 落ち着かなかった

ใส่ความเห็น