การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภาษาญี่ปุ่น

学会 แปลว่า
(学会 อ่านว่า がっかい[gakkai])

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภาษาญี่ปุ่น 学会

ตัวอย่างประโยค 学会 ภาษาญี่ปุ่น

父親は、1966年に 学術論争から学会を追放されてる
コペルニクス、テスラ、スピノザ、ケプラー、ダーウィン 俺だって学会では苦労してる
元気だよ 彼女はベガスの学会へ…

ใส่ความเห็น