ค่าเล่าเรียน ภาษาญี่ปุ่น

学費 แปลว่า
(学費 อ่านว่า がくひ[gaku hi])

ค่าเล่าเรียน ภาษาญี่ปุ่น 学費

ตัวอย่างประโยค 学費 ภาษาญี่ปุ่น

学費や保険代とか
大学の学費は いくら?
その大部分が学費です 州負担では無い

ใส่ความเห็น