เค้าความ ความย่อ เค้าโครง ภาษาญี่ปุ่น

概要 แปลว่า
(概要 อ่านว่า がいよう[gaiyō])

เค้าความ ความย่อ เค้าโครง ภาษาญี่ปุ่น 概要

ตัวอย่างประโยค 概要 ภาษาญี่ปุ่น

概要は聞いたが 詳細を詰めたい
女性宇宙飛行士の資格の 概要が同封されていた
概要を良く把握できたと思います

ใส่ความเห็น