ชาวต่างชาติ ภาษาญี่ปุ่น

外人 แปลว่า
(外人 อ่านว่า がいじん[ga ijin])

ชาวต่างชาติ ภาษาญี่ปุ่น 外人

ตัวอย่างประโยค 外人 ภาษาญี่ปุ่น

軍は子供たちに外人を 嫌うように教えているの
外人を訪問した事がありません
あれから、どんな事があった! エジプト、23、フランス外人部隊

ใส่ความเห็น