รูปร่างภายนอก ภาษาญี่ปุ่น

外観 แปลว่า
(外観 อ่านว่า がいかん[ga ikan])

รูปร่างภายนอก ภาษาญี่ปุ่น 外観

ตัวอย่างประโยค 外観 ภาษาญี่ปุ่น

外観は東洋人で 中身は西洋人ってこと
これが“ダンジョン・レベル”の 基本の外観セットだよ
妖怪の外観も もはやない

ใส่ความเห็น