เวลาพักกลางวัน การพักกลางวัน ภาษาญี่ปุ่น

昼休み แปลว่า
(昼休み อ่านว่า ひるやすみ[hiru Yasumi])

เวลาพักกลางวัน การพักกลางวัน ภาษาญี่ปุ่น 昼休み

ตัวอย่างประโยค 昼休み ภาษาญี่ปุ่น

昼休みは45分だ
昼休みは歴史の マッカーシー先生と過ごす
店は会社の近くよ 昼休み 帰りがけ いくらでも行けるわ
まだ終わってないので これを昼休みまでに片付けないと

ใส่ความเห็น