ไม่แน่อาจจะ… ถ้า… อย่างไม่ตั้งใจ ภาษาญี่ปุ่น

ひょっと แปลว่า
(ひょっと อ่านว่า ひょっと[hyotto])

ไม่แน่อาจจะ… ถ้า… อย่างไม่ตั้งใจ ภาษาญี่ปุ่น ひょっと
บางที อาจจะเป็นไปได้ว่า ภาษาญี่ปุ่น ひょっとしたら
อาจจะ คาดว่า ภาษาญี่ปุ่น ひょっとして

ตัวอย่างประโยค ひょっと ภาษาญี่ปุ่น

おっさん ひょっとして 見えてないの? アイツのこと。
グリムかしら? ひょっとしたら
ひょっとしたら・・・
あっ あなたはひょっとして

ใส่ความเห็น