การแสดงด้วยตาราง การแสดงให้เข้าใจ ภาษาญี่ปุ่น

表示 แปลว่า
(表示 อ่านว่า ひょうじ[hyōji])

การแสดงด้วยตาราง การแสดงให้เข้าใจ ภาษาญี่ปุ่น 表示

ตัวอย่างประโยค 表示 ภาษาญี่ปุ่น

しかし時計は0を表示
「4847」と「2181」を並べて表示
軌跡を表示
私はスタンドに表示されるようにクライアントを頼みます

ใส่ความเห็น