ปก(หนังสือ) ภาษาญี่ปุ่น

表紙 แปลว่า
(表紙 อ่านว่า ひょうし[hyōshi])

ปก(หนังสือ) ภาษาญี่ปุ่น 表紙

ตัวอย่างประโยค 表紙 ภาษาญี่ปุ่น

さらに裏表紙の方も 「ハウ トゥ ユーズ」
この号の表紙
表紙をなでるだけだ 当たり前じゃねぇか おいおい
表紙にできるか?

ใส่ความเห็น