เหงื่อที่ไหลออกมาเวลาที่ตกใจกลัวหรืออาย ภาษาญี่ปุ่น

冷や汗 แปลว่า
(冷や汗 อ่านว่า ひやあせ[hi ya ase])

เหงื่อที่ไหลออกมาเวลาที่ตกใจกลัวหรืออาย ภาษาญี่ปุ่น 冷や汗

ตัวอย่างประโยค 冷や汗 ภาษาญี่ปุ่น

ただの汗ではない。 あれは冷や汗よ。
もはや 戦もこれまでかと たっぷり 冷や汗をかき申した。
わしは 今でも 冷や汗をかいておる。
冷や汗

ใส่ความเห็น