ประโยคที่จารึกลงบนแผ่นหิน ภาษาญี่ปุ่น

碑文 แปลว่า
(碑文 อ่านว่า ひぶん[hi bun])

ประโยคที่จารึกลงบนแผ่นหิน ภาษาญี่ปุ่น 碑文

ตัวอย่างประโยค 碑文 ภาษาญี่ปุ่น

ワシントンにある聖トリリアンの秘密の 遺跡からだった 彼の名前はその碑文に由来する
ラテン語の碑文はこうある 『神の名のもとに 扉は開かれん』と
この碑文を読みなさい!
碑文を言う、 それが1滴の血だけ…

ใส่ความเห็น