ผู้อพยพหนีภัย ภาษาญี่ปุ่น

避難民 แปลว่า
(避難民 อ่านว่า ひなんみん[hina n min])

ผู้อพยพหนีภัย ภาษาญี่ปุ่น 避難民

ตัวอย่างประโยค 避難民 ภาษาญี่ปุ่น

我らが避難民を守れないなら
避難民を守れ!
行け! 避難民を守れ!
これらのグループはアフガニスタン人 避難民に合流した…

ใส่ความเห็น