ไร้มนุษยธรรม ไร้คุณธรรม ภาษาญี่ปุ่น

非道 แปลว่า
(非道 อ่านว่า ひどう[hidō])

ไร้มนุษยธรรม ไร้คุณธรรม ภาษาญี่ปุ่น 非道

ตัวอย่างประโยค 非道 ภาษาญี่ปุ่น

…実は スピアヘッドは 死体を 戦わせるという非道さから→
いいか・・ バリロの仕事は極悪非道だ…
これで勲章もらえるぜ 悪逆非道勲章を!
この非道な搾取の仕組みは終わる

ใส่ความเห็น