การอยู่คนเดียวลำพังคนเดียว ภาษาญี่ปุ่น

一人ぼっち แปลว่า
(一人ぼっち อ่านว่า ひとりぼっち[hitori botchi])

การอยู่คนเดียวลำพังคนเดียว ภาษาญี่ปุ่น 一人ぼっち

ตัวอย่างประโยค 一人ぼっち ภาษาญี่ปุ่น

たとえ一人ぼっちでも…
匣の中で ずっと一人ぼっちで。
お父さんは小さい頃出て行き お母さんは 病気になり 一人ぼっちなんだね
僕達は一人ぼっちじゃないよ

ใส่ความเห็น