หนึ่งต่อหนึ่ง แต่ละคน ภาษาญี่ปุ่น

一人一人 แปลว่า
(一人一人 อ่านว่า ひとりひとり[hitorihitori])

หนึ่งต่อหนึ่ง แต่ละคน ภาษาญี่ปุ่น 一人一人

ตัวอย่างประโยค 一人一人 ภาษาญี่ปุ่น

一人一人が自覚を持ち 最高のリードをしてあげてください
墜ちた者の一人一人へ・・
一人一人が前に出て 発表するんです
一人一人が 意見を持ってたら—

ใส่ความเห็น