คนเถื่อน คนป่า ภาษาญี่ปุ่น

蛮人 แปลว่า
(蛮人 อ่านว่า ばんじん[banjin])

คนเถื่อน คนป่า ภาษาญี่ปุ่น 蛮人
คนป่าเถื่อน ภาษาญี่ปุ่น 野蛮人

ตัวอย่างประโยค 蛮人 ภาษาญี่ปุ่น

蛮人
蛮人共め
妹が野蛮人と結婚したんだ・・
私はエンジニアとは 洞窟の 野蛮人の-

ใส่ความเห็น