ไม้ที่ใช้ในการวิ่งผลัด ภาษาญี่ปุ่น

バトン แปลว่า
(バトン อ่านว่า ばとん[ba to n])

ไม้ที่ใช้ในการวิ่งผลัด ภาษาญี่ปุ่น バトン

ตัวอย่างประโยค バトン ภาษาญี่ปุ่น

まずはレディから ボーバトン魔法学校の生徒と
ボーバトンの代表は―
ボーバトン代表 ミス・デラクールは―
バトンはかっこいいね

ใส่ความเห็น