ไม่เหมาะกับสถานการณ์ ภาษาญี่ปุ่น

場違い แปลว่า
(場違い อ่านว่า ばちがい[ba chigai])

ไม่เหมาะกับสถานการณ์ ภาษาญี่ปุ่น 場違い

ตัวอย่างประโยค 場違い ภาษาญี่ปุ่น

共和国や議長になんて 場違いですよ
場違いな時代に生まれた 不運な奴だ
我々がここにいることほど場違いではないよ
王子に会いに行くのよ お前は場違い

ใส่ความเห็น