การท่องเที่ยวโดยใช้วันหยุด วันหยุดยาว ภาษาญี่ปุ่น

バカンス แปลว่า
(バカンス อ่านว่า ばかんす[ba kansu])

การท่องเที่ยวโดยใช้วันหยุด วันหยุดยาว ภาษาญี่ปุ่น バカンス

ตัวอย่างประโยค バカンス ภาษาญี่ปุ่น

この家のマグルはバカンス中だ
意地でもバカンスする気だね うん
バカンスで漁船に 乗っているという情報を得て
もめてる… こっちもバカンスどころか

ใส่ความเห็น