เครื่องดักฟัง ภาษาญี่ปุ่น

盗聴器 แปลว่า
(盗聴器 อ่านว่า とうちょうき[tōchōki])

เครื่องดักฟัง ภาษาญี่ปุ่น 盗聴器

ตัวอย่างประโยค 盗聴器 ภาษาญี่ปุ่น

盗聴器と監視カメラを 付けさせて頂きたい
この服に盗聴器は 仕込まれていない
家に監視カメラか盗聴器
だが 無人機 盗聴器 世界中の監視カメラなどは

ใส่ความเห็น