การแข่งขัน (ความสามารถ ทักษะ) ภาษาญี่ปุ่น

闘技 แปลว่า
(闘技 อ่านว่า とうぎ[tō gi])

การแข่งขัน (ความสามารถ ทักษะ) ภาษาญี่ปุ่น 闘技

ตัวอย่างประโยค 闘技 ภาษาญี่ปุ่น

闘技でも習ったのか?
オリンピック闘技場が 超満員となっています
ローマの闘技場で剣闘士に 剣を向けるのもアリだ
徒手格闘技は省略だ

ใส่ความเห็น