การขว้างทิ้ง ภาษาญี่ปุ่น

投棄 แปลว่า
(投棄 อ่านว่า とうき[tōki])

การขว้างทิ้ง ภาษาญี่ปุ่น 投棄

ตัวอย่างประโยค 投棄 ภาษาญี่ปุ่น

”打ち上げモジュール投棄 3 “
投棄 よし”
モジュール投棄を視認
バーナー投棄

ใส่ความเห็น