สมาชิกพรรคการเมือง ภาษาญี่ปุ่น

党員 แปลว่า
(党員 อ่านว่า とういん[tō in])

สมาชิกพรรคการเมือง ภาษาญี่ปุ่น 党員

ตัวอย่างประโยค 党員 ภาษาญี่ปุ่น

このゾールは党員なんですよ
おまえはまだ党員なのか ホーリーバッハ?
ああ 俺はもし他に見つからないなら 党員とでも踊るよ
私はワイマールの将校だ 党員だったことはない

ใส่ความเห็น