ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาญี่ปุ่น

伝統的 แปลว่า
(伝統的 อ่านว่า でんとうてき[den tōteki])

ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาญี่ปุ่น 伝統的

ตัวอย่างประโยค 伝統的 ภาษาญี่ปุ่น

でも その方が伝統的だよ
伝統的!? 骨董品だよ! テシーおばさんみたいだ!
伝統的な銀行から投機取引へ
伝統的に一般大衆の生活向上に 取り組んで来た組織が

ใส่ความเห็น