คนตรวจต้นฉบับ(หนังสือพิมพ์) โต๊ะ ภาษาญี่ปุ่น

デスク แปลว่า
(デスク อ่านว่า ですく[de suku])

คนตรวจต้นฉบับ(หนังสือพิมพ์) โต๊ะ ภาษาญี่ปุ่น デスク
งานที่นั่งทำที่โต๊ะ ไม่ต้องออกไปทำข้างนอก ภาษาญี่ปุ่น デスクワーク

ตัวอย่างประโยค デスク ภาษาญี่ปุ่น

デスクから鍵を取ったの
壁にもデスクにも 写真がない
デスクワークに 殺られそうだ
デスクで女性を確認してください クライアントはあなたが無実だと思います

ใส่ความเห็น