สหภาพโซเวียต ภาษาญี่ปุ่น

ソビエト連邦 แปลว่า
(ソビエト連邦 อ่านว่า そびえとれんぽう[sobie toren pō])

สหภาพโซเวียต ภาษาญี่ปุ่น ソビエト連邦

ตัวอย่างประโยค ソビエト連邦 ภาษาญี่ปุ่น

明日の第一試合が USA対ソビエト連邦
ソビエト連邦 1 0のリード!
前半開始してソビエト連邦 1点のリードです
ソビエト連邦 リバチ海軍基地

ใส่ความเห็น