ดูแล เลี้ยงดู ภาษาญี่ปุ่น

育てる แปลว่า
(育てる อ่านว่า そだてる[sodateru])

ดูแล เลี้ยงดู ภาษาญี่ปุ่น 育てる

ตัวอย่างประโยค 育てる ภาษาญี่ปุ่น

まだ 子供を育てる準備なんかなかった
私を 育てるために
育てるのは大変だ 責任もあるし
食べさせたり 散歩したり 子供を育てるのと変わらない

ใส่ความเห็น