วัตถุดิบ ภาษาญี่ปุ่น

素材 แปลว่า
(素材 อ่านว่า そざい[so zai])

วัตถุดิบ ภาษาญี่ปุ่น 素材

ตัวอย่างประโยค 素材 ภาษาญี่ปุ่น

難燃性の素材で覆われた
必要ないわ 最高の素材がここに
素材は撮ったんだけどー
どうして? 有機素材だよ?

ใส่ความเห็น