สอดแทรก การแทรก ภาษาญี่ปุ่น

挿入 แปลว่า
(挿入 อ่านว่า そうにゅう[sōnyū])

สอดแทรก การแทรก ภาษาญี่ปุ่น 挿入

ตัวอย่างประโยค 挿入 ภาษาญี่ปุ่น

体に いくつの穴があって どれだけ挿入できるか…
これを胃まで挿入する おしゃぶりを外して
トレブルたちに挿入されたら
挿入”なんて言う?

ใส่ความเห็น