เสียงอึกทึก เสียงดังหนวกหู เสียงรบกวน ภาษาญี่ปุ่น

騒音 แปลว่า
(騒音 อ่านว่า そうおん[sō on])

เสียงอึกทึก เสียงดังหนวกหู เสียงรบกวน ภาษาญี่ปุ่น 騒音

ตัวอย่างประโยค 騒音 ภาษาญี่ปุ่น

その騒音以外は大丈夫だ!
騒音は聞きましたが
潜水艦では騒音は 禁物だぞ ブルーニ君
我々の機関は動いていたし 騒音も出ていた

ใส่ความเห็น