แห้งแล้ง ภาษาญี่ปุ่น

燥 แปลว่า
(燥 อ่านว่า そう[sō])

การทำให้แห้ง การตากให้แห้ง ภาษาญี่ปุ่น 乾
แห้งแล้ง ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างประโยค 燥 ภาษาญี่ปุ่น

そうですバッファローの乾チップです!
空気が乾してる
牛乾肉をちょうだい
たくさんの牛乾肉よ、 そう、それが欲しかったの

ใส่ความเห็น