ผ้าคลุมไหล่ของผู้หญิง ภาษาญี่ปุ่น

ショール แปลว่า
(ショール อ่านว่า しょーる[sho ̄ru])

ผ้าคลุมไหล่ของผู้หญิง ภาษาญี่ปุ่น ショール

ตัวอย่างประโยค ショール ภาษาญี่ปุ่น

ショールが無くてもいいのか
ショールは彼の物に
ショールが未だ木にかけたままにあるのを見た
ショールは傷んだ様子もなく

ใส่ความเห็น