การตัดเย็บเสื้อผ้า ภาษาญี่ปุ่น

仕立て แปลว่า
(仕立て อ่านว่า したて[shitate])

การตัดเย็บเสื้อผ้า ภาษาญี่ปุ่น 仕立て

ตัวอย่างประโยค 仕立て ภาษาญี่ปุ่น

いや そこ許を大殿に仕立て上げた 張本人はこのわしじゃ。
{\fs45}オリバンダー高級仕立て杖 紀元前382年 創業 m 5 5 l 425 5 425 95 5 95
靴も磨いたし服も仕立てたし 宿題もしたし
苦労もさせずに 腐った弟を議員に仕立て

ใส่ความเห็น