ปรัชญา แนวความคิด ภาษาญี่ปุ่น

思想 แปลว่า
(思想 อ่านว่า しそう[shi-sō])

ปรัชญา แนวความคิด ภาษาญี่ปุ่น 思想

ตัวอย่างประโยค 思想 ภาษาญี่ปุ่น

まず このキラは思想よりも
神祖と呼ばれる者は人の記憶と思想を…
そこには建築家や思想家も必要だろう
支配者側の思想家ならば 別の言葉を述べるでしょう

ใส่ความเห็น