เป็นธรรมดา อย่างธรรมชาติ ตามธรรมชาติ ภาษาญี่ปุ่น

自然に แปลว่า
(自然に อ่านว่า しぜんに[shi zen ni])

เป็นธรรมดา อย่างธรรมชาติ ตามธรรมชาติ ภาษาญี่ปุ่น 自然に

ตัวอย่างประโยค 自然に ภาษาญี่ปุ่น

自然に
そうよ 会話は自然に
ノートの切れ端を 自然に触れさせてくれ
自然に振舞え

ใส่ความเห็น